การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๘๘.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๐ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM๑๐๑.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • - 11 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤษภาคม 2561
 • - 04 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤษภาคม 2561
 • - 04 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2561
 • - 01 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย