การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างโครงการสัมมนาพนักงานตัวอย่างฝ่ายควบคุมการจราจร และพนักงานตัวอย่างด้านจัดเก็บค่าผ่านทาง ประจำปี ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • - 31 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานกองบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2561
 • - 28 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกการจ้างงานเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อบอร์ดโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • - 30 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกการจ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ Antenna สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ (P-ETC) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • - 25 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๑ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • - 25 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อบอร์ดโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๕ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • - 30 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย