การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่นฯ สาธุรประดิษฐ์ ๑ ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ ๒ และ ด่านฯ ดาวคะนอง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2561
 • - 05 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561

การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (UPS) จำนวน ๒ ชุด ด่านวงแหวนรอบนอกและด่านบางแก้ว ของทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2561
 • - 25 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2561
 • - 04 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2561
 • - 24 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561

การจ้างงานเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2561
 • - 29 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561

การจ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2561
 • - 29 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561

การซื้อไม้กั้น ALB (SOBRR) จำนวน ๒๐๐ อัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙/๑๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
 • - 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2561
 • - 01 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561

การจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลง เพิ่มเติม ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (Site ๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2561
 • - 25 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย