การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร ๒ ชั้น ๖ สำนักงาน กทพ.จตุจักร

 • เลขที่ : กจด.ป.๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2561
 • - 25 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561

การซื้อเครื่องรับบัตร-จ่ายบัตร (TIM) ด่านสุวรรณภูมิ ๑ ด่านสุวรรณภูมิ ๒ ด่าน กม.๙-๑ ด่าน และ ด่าน กม.๙-๓ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2561
 • - 10 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561

การจ้างงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท (ครั้งที่ ๒)

 • เลขที่ : กจด.ป.๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2561
 • - 21 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 27 เมษายน 2561

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 เมษายน 2561
 • - 28 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 25 เมษายน 2561

การซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสง (Media Converter) จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 23 เมษายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีเสาไฟฟ้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2561
 • - 25 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government e-GP)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

การเหมาทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 09 เมษายน 2561

การซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2561
 • - 10 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 02 เมษายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7673

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย