การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กพด.๔๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 09 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ Digital Encoder และ Digital License สำหรับระบบรวมศูนย์กล้อง CCTV (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท (รายนางสุวณี อัศวนิก)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 09 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑๒๘ ลูก พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 06 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 05 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 07 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 05 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย