การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช กม.๖+๔๐๐ และ กม.๑๒+๑๐๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 15 มีนาคม 2561
 • วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ ๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๘๐๐ ลูก สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ๒ และ ๓ อาคาร สำนักงาน กทพ. จตุจักร

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 07 มีนาคม 2561
 • วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๒๐ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7673

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย