การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อคอมพิวเตอร์ (PC LANE CONTROLLER) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมหมานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้ออุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (Treadle) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒๐๐ เส้น

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 13 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานหลังคาคลุมทางเดินสำหรับพนักงานบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึม สำหรับการแสดงผลแบบทันกาล

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 13 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2561
 • - 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 30 มกราคม 2561

การจ้างสำราจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มกราคม 2561
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 29 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7673

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย