การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อสารดับเพลิงแบบสะอาดพร้อมบรรจุและติดตั้งที่ห้องควบคุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ รายการ

99
10 ตุลาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อสารดับเพลิงแบบสะอาดพร้อมบรรจุและติดตั้งที่ห้องควบคุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ รายการ
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๒๕๙/๒๕๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562
19.67 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7482

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย