การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤศจิกายน 2563
 • - 27 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2563
 • - 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤศจิกายน 2563
 • - 12 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2563
 • - 11 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2563
 • - 06 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2563
 • - 06 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center) ครั้งที่ ๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2563
 • - 06 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7774

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย