การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2562
 • - 12 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2562
 • - 10 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2562
 • - 08 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Swilh ๔๘ Port จำนวน ๒๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2562
 • - 02 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 1359 , ผู้ชมทั้งหมด : 6809

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย