การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์การเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)

990
21 ธันวาคม 2560

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์การเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ
ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)

 

เส้นทางเลือกในการเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

การเดินทางออกสู่ภาคเหนือ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)

 

การเดินทางออกสู่ภาคอีสาน ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)

 

การเดินทางออกสู่ภาคตะวันออก ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)

 

การเดินทางออกสู่ภาคใต้ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)

 

ข้อมูล โดย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

 
 
เส้นทางเลือกในการเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
การเดินทางออกสู่ภาคเหนือ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)
การเดินทางออกสู่ภาคอีสาน ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)
การเดินทางออกสู่ภาคตะวันออก ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)
การเดินทางออกสู่ภาคใต้ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7879

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย