การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

3866
11 ธันวาคม 2562

กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย

ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 
       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๘ วัน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ จุด ดังนี้
 
            - วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.
              ณ 
ด่านฯ บางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก  ด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ
 
            - วันที่ ๒๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.  ณ  ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา
 
            วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.
              ณ 
ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา
 
กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย  ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
 
ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย  ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย