การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่ ๕% ขึ้นไป/เที่ยว ทุกด่าน ทุกสายทาง ตลอด ๒๔ ชม. เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่ม ๔ ม.ค.๖๓ นี้

1358
03 มกราคม 2563

กทพ. ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่ ๕ % ขึ้นไป/เที่ยว

ทุกด่าน ทุกสายทาง จำนวน ๑๒๒ ด่าน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่ม ๔ มกราคม ๒๕๖๓ นี้

 
 
      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass 5% ซึ่งหากมีเศษสตางค์จะปัดเศษทิ้งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บัตรฯ โดยจะให้ส่วนลดทุกด่านฯ จำนวน 122 ด่าน ทุกสายทางพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.
 
        ดร.สุชาติ  ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ว่าการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ แล้วจะยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร  Easy Pass มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้สมัครใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2553 จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.7 ล้านบัตร มีปริมาณจราจรที่ใช้บัตรEasy Pass เฉลี่ยต่อวันจำนวนกว่า7.6 แสนเที่ยว คิดเป็นสัดส่วน 41.98% ของปริมาณรถทั้งหมดที่ใช้ทางพิเศษ โดยทางพิเศษที่มีรถใช้บัตร Easy Passมากที่สุด ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี
 
      “การให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสดหันมาใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น และนอกจากจะได้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษแล้ว ยังจะช่วยให้ผู้ใช้บัตรฯ ได้รับความสะดวกในการผ่านทางพิเศษไม่ต้องจอดรถ เตรียมหรือหาเงินชำระค่าผ่านทางพิเศษ ไม่ต้องเปิดกระจกรถ โดยการใช้ส่วนลด 5% นั้น หากมีเศษสตางค์จะปัดเศษทิ้ง ยกตัวอย่างเช่น ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครจะอยู่ที่ 50 บาท ได้ส่วนลด 5% จะคงเหลือ 47.50 บาท และปัดเศษทิ้งจะเหลือค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass เพียง 47 บาทหรือทางพิเศษฉลองรัช ที่ด่านฯ รามอินทรา เป็นเงิน 40 บาท ได้ส่วนลด 5% คงเหลือ 38 บาทไม่มีเศษสตางค์ เป็นต้น ทั้งนี้ อยากเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass กันเยอะๆ โดยปัจจุบันสามารถสมัครใช้บัตรได้หลายสถานที่และหลายช่องทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง” ดร.สุชาติฯ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในท้ายที่สุด

กทพ. ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่ 5% ขึ้นไป/เที่ยว ทุกด่าน ทุกสายทาง จำนวน 122 ด่าน ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 30 วัน เริ่ม 4 มกราคม 2563 นี้

ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่ 5% ขึ้นไป/เที่ยว ทุกด่าน ทุกสายทาง จำนวน 122 ด่าน ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 30 วัน เริ่ม 4 มกราคม 2563 นี้


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7673

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย