การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โปรโมชั่น "รับ 500 ไม่ต้องคอยโชค" ลูกค้าใหม่รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัส 500 บาท เมื่อเติม Easy Pass ผ่าน easyBills ครบ 5 รายการ

98
21 กรกฎาคม 2563

โปรโมชั่น "รับ 500 ไม่ต้องคอยโชค" ลูกค้าใหม่รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัส 500 บาท

เมื่อเติม Easy Pass ผ่าน easyBills ครบ 5 รายการ

 

 

 

 

    ลูกค้าใหม่ที่เติมเงินบัตร Easy Pass ด้วยบัตร Mastercard (ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) ผ่านช่องทาง easyBills
ครบ 5 รายการ จำนวน 50 คนแรกของเดือน รับบัตรของขวัญเทสโกโลตัสมูลค่า 500 บาท

รีบด่วน!! ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Z2mi8H
เติมเงินเลย : https://www.easybills.in.th/

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
- ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นใดได้
- เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมส่งเสริม
การขายนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/easyBills
- ลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ในระหว่างระยะเวลากิจกรรมได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไข
ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม: บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือโทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/easyBills 
หรือ Line: easyBills
 

#easyBills #EasyPass #รับ500ไม่ต้องคอยโชค

 

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 15 , ผู้ชมทั้งหมด : 7594

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย