การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ขานรับนโยบาย รวค. เดินหน้าศึกษา พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จับมือ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แล้ววันนี้

82
14 กันยายน 2563
กทพ. ขานรับนโยบาย รวค. เดินหน้าศึกษา พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จับมือ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แล้ววันนี้
 
​ วันนี้ (14 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จตุจักร ถนนพหลโยธิน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนยานพาหนะระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
กทพ. ขานรับนโยบาย รวค. เดินหน้าศึกษา พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)  เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จับมือ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แล้ววันนี้
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการทางพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางมาโดยตลอด มีการนำระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass มาใช้ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ซึ่งสามารถระบายการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ในระดับหนึ่ง ต่อมากระทรวงคมนาคม โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายและสั่งการให้ กทพ. และ ทล. ไปดำเนินการศึกษา ทดลองนำระบบการให้บริการทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น Multi-Lane Free Flow หรือ M-Flow มาใช้งานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถผ่านช่องทางไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่ง กทพ. มีแผนจะนำระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติที่เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก มาใช้ร่วมกับระบบชำระเงินด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และบูรณาการทำงานในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) จนเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 หน่วยงานในครั้งนี้
“ในเบื้องต้น กทพ. จะนำร่องใช้งานระบบ M-Flow ในโครงการทางพิเศษฉลองรัชและด่านฯที่เป็นจุดรองรับการจราจรที่ทิศทางขาเข้าเมืองที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น อาทิ ด่านฯ บางนา กม.6 ขาเข้า ด่านฯ ดาวคะนอง รวมถึงนำไปใช้กับทางพิเศษที่ กทพ. กำลังดำเนินการก่อสร้าง คือ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก และโครงการทางพิเศษฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี อีกด้วย ทั้งนี้ การร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนรถ ระหว่าง กทพ. กับ กรมการขนส่งทางบกจะช่วยให้ กทพ. สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทาง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ เพื่อสามารถติดตามเรียกเก็บค่าผ่านทางและดำเนินการตามกฎหมายได้”
 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผุู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
กทพ. ขานรับนโยบาย รวค. เดินหน้าศึกษา พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)  เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จับมือ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แล้ววันนี้


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย