การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability

42
17 กันยายน 2563
กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10
 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้แทนจากกรมทางหลวง (ทล.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย (ITS Thailand) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
  สำหรับการเสวนา เรื่อง ผลกระทบและการรับมือกับภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต ดำเนินการโดยผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายพิทยา ธนวณิชย์กุล จาก กทพ. ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล จาก ทล. และ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย จากบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผุู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 7672

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย