การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet

4664
14 พฤศจิกายน 2562
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet
เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
 
      วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีประกาศร่วมมือกับ บริษัท ทรูมันนี่ ประเทศไทย เปิดบริการสมัครใช้บัดร Easy Pass รูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet อำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเปลี่ยนมาชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) พร้อมเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ จัดส่งอุปกรณ์ถึงบ้าน ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ  พร้อมขยายฐานผู้ใช้งานสมัคร Easy Pass ไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นประจำกว่า ๘.๔ ล้านรายต่อปี
 กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
       นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ นอกเหนือจากมาตรการยกไม้กั้นในช่อง Easy Pass ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแล้ว สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ในการเข้าถึงและชำระค่าบริการในการใช้บัตร Easy Pass ให้สะดวกขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass มากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาการรอชำระค่าผ่านทางหน้าด่านฯ การทางพิเศษฯ จึงได้ร่วมมือกับ ทรูมันนี่ เพิ่มช่องทางการสมัครใช้บริการบัตร Easy Pass โดยผูกกับ TrueMoney Wallet ทำให้สะดวกในการสมัครและเติมเงินในบัตรมากขึ้นกว่าเดิมที่ผู้ใช้ทางต้องเดินทางไปสมัครบัตร Easy Pass ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษและด่านฯ ต่างๆ บนทางพิเศษ ทำให้เสียเวลาและไม่สะดวก
 
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทยกทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
 
       กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System : ETC) หรือ Easy Pass มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บัตร Easy Pass กว่า ๑.๗๙ ล้านบัตร ประมาณร้อยละ ๔๒ ของผู้ใช้ทางพิเศษทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ ๗.๘ แสนเที่ยวต่อวัน โดยทางพิเศษบูรพาวิถีฃมีผู้ใช้บัตร Easy Pass มากที่สุด ประมาณร้อยละ ๔๖ มียอดการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางเฉลี่ยประมาณ ๓๒ ล้านบาทต่อวัน โดย กทพ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ กว่า ๑๖ หน่วยงาน แบ่งเป็นธนาคาร ๘ แห่ง และหน่วยงานภายนอก อีก ๘ แห่ง ในการเป็นผู้ให้บริการรับเติมเงินสำรองบัตร Easy Pass และการร่วมมือกับทรูมันนี่ ในวันนี้ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษให้สามารถเป็นเจ้าของบัตร Easy Pass ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถจัดส่งบัตร Easy Pass ให้กับผู้ใช้ทางได้ถึงบ้าน
 
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทยกทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
 
     "วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการช่วยระดับการเดินทางในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่ กทพ. ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเปลี่ยนมาชำระด้วยบัตร Easy Pass เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในอนาคตตามแผนที่วางไว้ เช่น บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำ Big Data นั้นไปประยุกต์ใช้ในทั้งในค้นการวางแผนนโยบายการป้องปรามและการควบคุมจัดการการจราจรบนเส้นทางที่การทางพิเศษฯ ดูแลรับผิดชอบไปจนถึงป้องกันปัญหาอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุ สามารถ Check in /check out และคำนวณค่าผ่านทางได้ทันทีภายในปี ๒๕๖๓" นายดำเกิงฯ กล่าวเพิ่มเดิม
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
 
ข่าวและภาพข่าว   โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย
กทพ. จับมือ ทรูมันนี่ เปิดบริการสมัครบัตร Easy Pass ผ่าน TrueMoney Wallet เชื่อมเทคโนโลยี ยกระดับการคมนาคมทางบกของประเทศไทย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7673

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย