การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.

119
11 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
 
🎯 วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กทพ. พร้อมร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของ กทพ. รวมถึงรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ และพร้อมช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรต่อไป
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7798

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย