การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.

194
30 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา

จุดพักรถบางนาขาเข้า และจุดพักรถประชาชื่นขาออก

  🎯 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และนายชุมพล โล่ห์จินดา ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร พร้อมผู้บริหารในสังกัดฝ่ายควบคุมการจราจร รวมถึงผู้บริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 1 และ 2 พนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย และหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องปรามการแข่งรถในทางพิเศษ หรือ การรวมกลุ่มกันขับขี่รถในทางพิเศษ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของบุคคลอื่น ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา จุดพักรถบางนาขาเข้า และจุดพักรถประชาชื่นขาออก ระหว่างเวลา 22.40 - 00.30 น. ของวันที่ 29 - 30 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.
คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 47 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 479 , ผู้ชมทั้งหมด : 9489

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย