การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

128
26 พฤศจิกายน 2563
ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 
🎯 วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 8.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์นุตยกุล และ นายณัฐพล สุทธิธรรม  กรรมการประชาสัมพันธ์ วสท. เข้าสัมภาษณ์พิเศษ ถึงบทบาทและทิศทางการพัฒนา กทพ. รวมถึงบทบาทของ กทพ. กับการพัฒนาวิศวกรไทย ตลอดจนมุมมองในการพัฒนาวิศวกรและพัฒนาประเทศ
📍 ในการนี้ ดร.ธีรธรฯ ยังได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอีกด้วย
ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ว่าการ กทพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7882

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย