การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

งานการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพกำแพงกั้นเสียงของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และกำแพงกั้นเสียงของ กทพ. ที่ติดตั้งอยู่เดิม

387
26 สิงหาคม 2562

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7732

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย