การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจฯ แทนผู้ว่าการ

การมอบอำนาจให้กระทำกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ

5090
06 มกราคม 2557
การมอบอำนาจให้กระทำกิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 8 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 489 , ผู้ชมทั้งหมด : 9499

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย