การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

3822
19 มิถุนายน 2563

นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

นายวิชาญ เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
 
สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
2380 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 7878

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย