การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

9584
19 มิถุนายน 2563

 

นายวิชาญ เอกรินทรากุล ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายวิชาญ เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

 

สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
2380 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800
 

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย