การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

นโยบาย No Gift

กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)

4743
27 ธันวาคม 2561

กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)

 

        เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ในเรื่องความโปร่งใส ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นควรขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอให้เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรแทน

กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)

   ข่าว          โดย  กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำนักผู้ว่าการ
   ภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 44 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 476 , ผู้ชมทั้งหมด : 9486

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย