การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กทพ. ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา

75
30 กรกฎาคม 2563

กทพ. ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดกิจกรรมการสร้างชุมชน
เครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา

 

           วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประธาน
ในการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย  และจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา
ประจำปี 2563 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ กทพ. รวมถึงส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่  สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต ผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่
วัฒนา เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิง พร้อมทั้งแอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย จำนวน
1,000 ชิ้น ให้กับชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

Mixxx 3

 

         

 

 

                 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 20 , ผู้ชมทั้งหมด : 7599

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย