0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. สาธิตเทคโนโลยี “Ninja-tech” โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น บนโครงสร้างสะพานพระราม ๙


                                                         กทพ. สาธิตเทคโนโลยี “Ninja-tech”
                                           โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น บนโครงสร้างสะพานพระราม ๙

 

กขส.ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ให้กับองค์การตลาด
       เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ  พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"  ในโครงการอบรมสัมมนาและ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำ 2557 ให้แก่พนักงานขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  จำนวน 74 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี

 

   วันนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม ๙ ถนนราษฎร์บูรณะ (ใต้สะพานพระราม ๙) นายสินธพ สิริสิงห รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการสาธิตเทคโนโลยี “Ninja-tech” เพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างทางยกระดับและสะพานขนาดใหญ่ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเด่นในการเข้าถึงจุดที่ต้องการตรวจสอบบนโครงสร้างในตำแหน่งสูงมากที่ยากต่อการเข้าไปดูแลบำรุงรักษา โดยไม่ต้องใช้รถกระเช้าอันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการบำรุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

            


    นายสินธพ  สิริสิงห รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เปิดเผยในเรื่องดังกล่าวว่า  สืบเนื่องจากการที่ กทพ. ได้จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “Ninja-tech เทคนิคการบำรุงรักษาโครงสร้างทางยกระดับและสะพานขนาดใหญ่” ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาโครงสร้างทางยกระดับที่อยู่ในตำแหน่งสูง หรือสะพาน/เขื่อนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งยากต่อการบำรุงรักษา โดยใช้เทคโนโลยี Ninja-tech จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง กทพ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด ตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นให้พนักงานและผู้สนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัย ประมาณ ๒๕๐ คน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานบำรุงรักษาของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเทคโนโลยี Ninja-tech นี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มนักรบนินจา (Ninja) ในช่วงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่ ๑๕ นักรบ Ninja ได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญในเรื่องการสู้รบและการปีนป่ายด้วยความคล่องแคล่วว่องไว

  “เทคโนโลยี Ninja-tech เป็นวิธีการเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่ในระดับสูงและยากต่อการเข้าถึง คิดค้นโดยบริษัท Tokushu Kosho Gijyutsu จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Hanshin Expressway จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบำรุงรักษาเพื่อตรวจสอบโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และสูง โดยใช้เครื่องมือสำหรับการโรยตัวในที่สูงโดยเฉพาะที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้ผู้ตรวจสอบ (Inspector) สามารถเคลื่อนตัวได้จากบนลงล่างและซ้ายไปขวาได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว สามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการตรวจสอบได้ แม้ในตำแหน่งสูงมากที่ยากต่อการเข้าไปดูแลบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้รถกระเช้า สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการตรวจสอบโครงสร้างด้วยวิธีการดังกล่าว ต้องได้รับการฝึกและทดสอบอย่างน้อย ๙๖ ชั่วโมง จึงจะสามารถทำการตรวจสอบได้ ซึ่ง กทพ. จะได้พิจารณานำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในงานของ กทพ. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต” นายสินธพ กล่าวในท้ายที่สุด

    ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------