0
ข่าวผู้บริหารฯ

ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐


ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบ
ความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐     
วันนี้ (ศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมการให้บริการของหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๖ (ขาออก), ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ และ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาออก)

ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐
ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐
ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐
ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐
ผู้ว่าการ กทพ.ตรวจเยี่ยมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตรวจสอบความพร้อมหน่วยให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษเดินทาง ช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๐


ข่าว  โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพ  โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------