0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)


กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากอาคารศูนย์ควบคุม
ทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)  ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
 
 

        วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) ณ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)  นายณรงค์  เขียดเดช ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า กทพ. ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยและได้ติดตามข่าวมาหลายวันแล้ว กทพ. ฐานะที่เป็นองค์กรในสังคม หากมีส่วนไหนที่มีกำลังพอจะช่วยเหลือได้ จะเข้าไปช่วยเป็นปกติอยู่แล้ว หวังเพียงอย่างเดียวให้ปัญหาคลี่คลายลง ซึ่งการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ กทพ. ไปช่วยเหลือชาวบางสะพานนั้น ได้สอบถามสถานการณ์ในพื้นที่กับนายอำเภอบางสะพาน แจ้งข่าวว่ายังเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างวิกฤติ จากนั้นได้ติดตามข่าวตลอดทั้งคืน ทราบว่าฝนยังตกหนัก ปัญหายังรุนแรงอยู่ จึงได้ปล่อยแถวพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กทพ. เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น มีพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กทพ. มีทั้งหมด ๑๓ คน ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านช่างยนต์ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การกู้ภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ รวมทั้งนำพาหนะและอุปกรณ์การกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือประกอบด้วย รถบรรทุกขนของขนาดกลาง ๑ คัน, รถบรรทุก ๖ ล้อ ๑ คัน, รถตรวจการณ์, เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ๓ ลำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ เครื่อง, เครื่องตัดถ่าง ๑ เครื่อง, เครื่องเชื่อมโลหะ ๑ เครื่อง, เรือพาย ๒ ที่นั่ง ๕ ลำ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยทางทีม กทพ.จะลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ สัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ (๑๐ มกราคม - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) นอกจากจะลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว จะพิจารณาอีกครั้งว่า จะช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรได้อีกบ้าง  ในการนี้ กทพ. และสมาคมสโมสรและพนักงาน กทพ. ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐


      ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ กทม. ฝนก็ตกอยู่เช่นกัน ถนนลื่น การมองเห็นจะปลี่ยนไป มีป้ายจำกัดความเร็วบนทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ให้อยู่ในกฎกติกา ในส่วนของทีมกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว ฝากถึงผู้ใช้ทางให้ระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยขณะใช้ทางพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม Exat Call Center 1543
 

กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐
กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐

      กทพ. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐

 

ข่าว       โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------