0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส


กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ร่วมกับ นายเถกิงศักดิ์ ยศศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้าและชมรมส่งเสริมวิชาชีพแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษาในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดย กทพ.ให้การสนับสนุนมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่

   
กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
กทพ. จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามศึกษา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส


ข่าวและภาพข่าว         โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------