0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.


กทพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.

 
 

      วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (Honorable NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand”

กทพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.
กทพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.
กทพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.

กทพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. กทพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.


ข่าว          โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว     โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------