0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน


กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
 

      วันนี้ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๑๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอปัว  จังหวัดน่าน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งนับเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยจัดทำผ้าห่ม จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน และเปิดรับบริจาคที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทางตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผู้ใช้บริการทางพิเศษนำผ้าห่ม เครื่องกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มมาบริจาค จำนวน ๑,๑๕๐ ชิ้น โดยในวันนี้ กทพ. ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอปัว จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน และอำเภอเมือง จำนวน ๕๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาค


       กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน


ข่าว และ ภาพข่าว         โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------