0
ข่าวผู้บริหารฯ

กทพ. ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒


กทพ. ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

 
 

      วันนี้ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง KRUNGTHAP ๒ ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อดำเนินการบริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

พ. ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
พ. ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

 

ข่าว          โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว     โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------