0
ข่าวผู้บริหารฯ

ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐


ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีฯ

ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”
ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”
ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”  
ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”  


ข่าว                      โดย กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ
ขอขอบคุณภาพข่าว      จากเฟสบุคข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------