0
ข่าวผู้บริหารฯ

ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉิมพลี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า)


ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉิมพลี  ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า)
และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ      เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยนายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และ นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉิมพลี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ พร้อมให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วย พนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน รวมถึงยังได้มอบน้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว กาแฟกระป๋อง ฯลฯ ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษอีกด้วย

ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉิมพลี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉิมพลี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉิมพลี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ


ข่าวและภาพข่าว      โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------