0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กทพ. ปรับปรุงและย้ายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)


กทพ. ปรับปรุงและย้ายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 
 

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม  โดยบริษัท เอ็นทรัช จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงและย้ายช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องทางข้าเข้าของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) โดยในช่องทางที่ ๓ เดิมเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) เปลี่ยนเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด และในช่องทางที่ ๔ ช่องทางที่ ๕ เดิมเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด เปลี่ยนเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ดังนั้น กทพ.จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางการจราจรทางเข้า ช่องที่ ๔ และ ๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

      กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

กทพ. ปรับปรุงและย้ายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)


ข่าวและภาพ  โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------