0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯ ในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต


กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯ ในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

 

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส เอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษในบริเวณดังกล่าว โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๒๕ วัน มีช่วงเวลาดำเนินการ ดังนี้

- ด่านบางแก้ว 1 ทางเข้า ช่องที่ 1 วันที่ 14 - 29 มี.ค. 2560 - ด่านบางแก้ว 1 ทางเข้า ช่องที่ 4 วันที่ 30 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560 - ด่านเทพารักษ์ 1 ทางเข้า ช่อง 1 วันที่ 5 เม.ย. – 10 เม.ย. 2560 - ด่านบางขุนเทียน 1 ทางเข้า 2 ช่องที่ 3 วันที่ 20 เม.ย.- 25 เม.ย. 2560
- ด่านบางขุนเทียน 1 ทางเข้า 2 ช่องที่ 4 วันที่ 26 เม.ย. – 30 เม.ย. 2560 กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ      ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด     เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์   กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

      - ด่านบางแก้ว ๑        ทางเข้าช่องที่ ๑        วันที่ ๑๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

      - ด่านบางแก้ว ๑        ทางเข้าช่องที่ ๔       วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๐

      - ด่านเทพารักษ์ ๑      ทางเข้าช่อง ๑          วันที่ ๕ เมษายน - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

      - ด่านบางขุนเทียน ๑   ทางเข้า ๒  ช่องที่ ๓  วันที่ ๒๐ เมษายน - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

      - ด่านบางขุนเทียน ๑   ทางเข้า ๒  ช่องที่ ๔  วันที่ ๒๖ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐


      กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์   กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 


     กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต  ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
     

ข่าว             โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว       โดย กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------