0
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

กรมทางหลวงจะจัดประชุมสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา


กรมทางหลวงจะดำเนินการจัดประชุมประชุมสัมมนา เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน
(Market Sounding) แนวทางการให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา

 

 

     กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน จะดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)แนวทางการให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา ในศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------