เนื้อหานี้สามารถแสดงในภาษา: English

อัตราค่าผ่านทาง


อัตราค่าผ่านทางพิเศษจำแนกตามประเภทรถ
ตารางที่ ๑  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑)
ตารางที่ ๒  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒)

ตารางที่ ๓  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)

ตารางที่ ๔ อัตราค่าผ่านทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)ตารางที่ ๕  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

 

ตารางที่ ๖  อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)หมายเหตุ ผู้ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในทิศทางสุขสวัสดิ์ - บางพลี สามารถขึ้นที่ด่านบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์- บางขุนเทียน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน") โดยรับบัตรผ่านทางและคำนวณค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ (ทางเข้า) ถึงทางลงแต่ละด่าน
 

 
หมายเหตุ  ผู้ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในทิศทางบางพลี - สุขสวัสดิ์ สามารถเข้าใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางพลี - บางขุนเทียนช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน") ไปลงที่ด่านบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนได้และเสียค่าผ่านทางพิเศษตามบัญชีอัตราค่าผ่านทางพิเศษในอัตราลงที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ (ทางออก 1)

ดาวน์โหลดอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้ที่นี่

 
- อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
- อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
- อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)
- อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
- อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
- อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) อัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
 

ข้อมูล  โดย  ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------