ลำดับที่ เรื่อง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
1

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณต่างระดับท่าเรือ

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 25 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
2

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทราทางพิเศษฉลองรัช

 


รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 25 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
3

งานจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย(NVR)ทางพิเศษเฉลิมมหานครพร้อมติดตั้ง

 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 23 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
4

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงสุขุมวิท

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 20 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
5

การจ้างปรับปรุระบบCSDatabaseServerศูนย์สำรองของระบบเก็บค่าผา่นทางพิเศษอัตโนมัติ

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 19 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
6

การจ้างงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไพบางบำหรุฝั่งตะวันออก

 

 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 18 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
7

การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๐๐๐ซีซีขับเคลื่อน๒ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)จำนวน๕คัน

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 12 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
8

การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๐๐๐ซีซีขับเคลื่อน๒ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและสัญญาณไฟวับวาบจำนวน๘คัน

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 10 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
9

การซื้อรถกระเช้าขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า๒๕เมตรพร้อมสัญญาณไฟวับวาบจำนวน๑คัน

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2559 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 4 มกราคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
10

การจ้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2559 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 30 ธันวาคม 2559

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์