ลำดับที่ เรื่อง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
1

การซื้อระบบสื่อสารข้อมูล

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 28 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 4 พฤษภาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
2

การจ้างปรับปรุงเสาไฟกิ่งทางด่วนเฉลิมมหานคร

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 28 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 4 พฤษภาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
3

งานปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าและเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองของอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทางด่วนเฉลิมมหานคร(ด่านเลียบแม่น้ำ,ด่านเพชรบุรีและด่านอาจณรงค์) 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 27 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 3 พฤษภาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
4

การซื้อรถกระเช้าตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษจำนวน๑คัน

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 26 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
5

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางด่วนเฉลิมมหานคร(ระบบสายMainและสายป้อน)จำนวน๑๐แหล่งจ่าย

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 20 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
6

งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 10 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 27 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
7

การจ้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลงเพิ่มเติมทางพิเศษเฉลิมมหานคร(Site๒)

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 3 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
8

การซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทางด่วนเฉลิมมหานคร

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 23 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
9

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับดาวคะนอง

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 21 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
10

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลงทางพิเศษฉลองรัช

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 21 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์