ลำดับที่ เรื่อง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
1

การจ้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลงเพิ่มเติมทางพิเศษเฉลิมมหานคร(Site๒)

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 3 เมษายน 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
2

การซื้อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทางด่วนเฉลิมมหานคร

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 23 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
3

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับดาวคะนอง

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 21 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
4

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลงทางพิเศษฉลองรัช

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 21 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
5

การจ้างปรับปรุงห้องควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางพิเศษฉลองรัช

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 20 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
6

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบป้ายกำหนดความเร็ว(MS)ทางพิเศษบูรพาวิถี

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 15 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
7

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบป้ายเปลี่ยนข้อความได้(VMS)ทางพิเศษบูรพาวิถี

 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 9 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 14 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
8

การซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด๖ตัน๖ล้อพร้อมสัญญาณไฟวับวาบจำนวน๑คัน

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 9 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
9

งานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านฯสุขุมวิท

 

 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 8 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
10

การจ้างงานปรับปรุงสีสายเคเบิ้่ลสะพานพระราม๙

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 3 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์