ลำดับที่ เรื่อง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
1

การจัดซื้อเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อ(Gateway)ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติระหว่างกทพ.(EasyPass)กับกรมทางหลวง(M-Pass)

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 28 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
2

การจ้างงานปรับปรุงแผ่นยางรองคานของโครงสร้างทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์(S๑)

 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
3

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙จำนวน๑๑๓เครื่อง

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 22 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
4

การซื้อบัตรอัตโนมัติ(On-BoardUnit:OBU)พร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวน๒๑๘,๐๐๐ชุด

 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 21 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
5

การซื้อระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
6

งานปรับปรุงลานจอดเครื่องจักรฝบร.อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช 

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
7

การจ้างงานติดตั้งทางเดิน(WalkWay)บริเวณBackSpanสะพานกาญจนาภิเษก

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
8

การจ้างงานปรับปรุงตะแกรงระบายน้ำบนทางพิเศษบูรพาวิถี

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
9

การจ้างปรับปรุงระบบDatabasebackupของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสายกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสัสดิ์)

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 6 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์
10

การซื้อเครืองเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้(PortableElectronicTollCollection:P-ETC)จำนวน๕เครื่อง

รายละเอียด
X

วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ : 6 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างขอบเขตงาน(TOR)

ร่างประกาศย่อ

ร่างเอกสารประกวดราคา


วิจารณ์