เลขที่สอบราคา เรื่อง เริ่มประกาศวันที่ - วันที่สิ้นสุด
กพด.ส.๗๕/๖๐

การซื้อไฟบอกช่องทางสีอำพัน (ไฟตัวเอ) (Overhead Traffic Lights Amber : OLT) จำนวน ๕๐ ชุด

19 มกราคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๗๓/๖๐

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดาตอนเดียว กระบะหลังมีห้องขับผู้ต้องหา พร้อมที่นั่งสองแถว สัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

18 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560
กพด.ส.๗๔/๖๐

การจัดซื้อไฟบอกช่องทางสีแดง (ไฟกากบาท) (Overhead Traffic Lights Red : OTL) จำนวน ๑๐๐ ชุด

18 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2560
กพด.ส.๗๒/๖๐

การจ้างทำเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้กับพนักงานกู้ภัย จำนวน ๔๒๐ ตัว

16 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560
กพด.ส.๗๑/๖๐

การจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณืและโปรแกรมระบบงาน EXAT Call Center ระยะเวลา ๘ เดือน

 

11 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560
กพด.ส.๗๐/๖๐

การจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเสษบูรพาวิถี จำนวน ๑๖ รายการ

9 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560
กพด.ส.๓๒/๖๐

การซื้อรถบรรทุก ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ ตัน ตู้ทึบด้านท้ายตู้ติดตั้งลิฟท์ไฮโดรลิค พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครืองรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

6 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560
กพด.ส.๖๙/๖๐

การจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๓ ชุด

6 มกราคม 2560 - 19 มกราคม 2560
กพด.ส.๖๘/๖๐

การจ้างทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Courseware)

 

5 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560
กพด.ส.๖๗/๖๐

การจัดซื้อลากพ่วง ๔ ล้อ ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๒ คัน

 

4 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560