เลขที่สอบราคา เรื่อง เริ่มประกาศวันที่ - วันที่สิ้นสุด
กพด.ส.๑๑๐/๖๐

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 

5 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๙/๖๐

การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำช่องทาง (PC LANE CONTROLLER) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ เครื่อง

27 เมษายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๘/๖๐

การจัดซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัต (Automatic Lane Barrier) ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕ ชุด

 

 

26 เมษายน 2560 - 5 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๔/๖๐

การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

 

21 เมษายน 2560 - 5 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๗/๖๐

การจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

24 เมษายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๖/๖๐

การจัดซื้อลากพ่วง ๔ ล้อ ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๒ คัน

 

24 เมษายน 2560 - 8 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๕/๖๐

การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคารฝ่ายกรรมสิทธิืที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 

24 เมษายน 2560 - 3 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๒/๖๐

การจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน ๒ ตู้ พร้อมติดตั้ง

18 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560
กพด.ส.๑๐๓/๖๐

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศโรงอาหาร ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

12 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560
กพด.ส.๑๐๑/๖๐

การจัดซื้อไฟบอกช่องทางสีแดง (ไฟกากบาท) (Overhead Traffic Lights Red : OTL) จำนวน ๑๐๐ ชุด

3 เมษายน 2560 - 12 เมษายน 2560