เลขที่สอบราคา เรื่อง เริ่มประกาศวันที่ - วันที่สิ้นสุด
กพด.ส.๘๗/๖๐

การจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๖ เครื่อง

24 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 มีนาคม 2560
กพด.ส.๘๔/๖๐

การจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน และเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูพร้อมติดตั้ง (อาคารสำนักงานใหญ่ กทพ.จตุจักร)

22 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560
กพด.ส.๘๕/๖๐

การจ้างปรับปรุงด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่านฯ เลียบแม่น้ำ, ด่านฯ ดาวคะนอง, ด่านฯ สาธูประดิษฐ์ ๑, ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ ๒ และด่านฯ สุขสวัสดิ์)

 

23 กุมภาพันธ์ 2560 - 3 มีนาคม 2560
กพด.ส.๘๒/๖๐

การซื้อเก้าอี้หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (หพ.) พนักงานควบคุมเก็บค่าผา่นทางพิเศษ (พค.) มีที่ท้าวแขน จำนวน ๑๒๑ ตัว

 

16 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๘๐/๖๐

การจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน จำนวน ๒ ตู้

14 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๘๑/๖๐

การจ้างงานปรับปรุงสีภายนอกตู้เก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษฉลองรัช

 

10 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๗๙/๖๐

การจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๕ ด่าน

 

7 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๗๘/๖๐

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตอนเดียว พร้อมหลังคาอลูมิเนียม และสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

31 มกราคม 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๗๗/๖๐

การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ

26 มกราคม 2560 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
กพด.ส.๗๖/๖๐

การจัดซื้อไฟบอกช่องทางสีเขียว (ไฟลูกศร) (Overhead Traffic Lights Green : OTL) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 

25 มกราคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560