เลขที่สอบราคา เรื่อง เริ่มประกาศวันที่ - วันที่สิ้นสุด
กพด.ส.๙๖/๖๐

การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนปีนัง ทิศทางท่าเรือ-บางนา

23 มีนาคม 2560 - 23 เมษายน 2560
กพด.ส.๙๔/๖๐

การจัดซื้อ Linear Table PLC สำหรับเครื่องจ่ายบัตร ATD จำนวน ๓๐ บอร์ด

23 มีนาคม 2560 - 5 เมษายน 2560
กพด.ส.๙๕/๖๐

การจ้างซ่อมและบำรุรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสารสะอาด (FM ๒๐๐) และระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Firm Pump) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางอาคารสถานีตำรวจ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และด่านปู่เจ้าสมิงพราย ระยะเวลา ๑๒ เดือน

22 มีนาคม 2560 - 4 เมษายน 2560
กพด.ส.๙๓/๖๐

การจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ ประจำห้องฝึกอบรมกู้ภัย

16 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2560
กพด.ส.๙๑/๖๐

การจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน ๘๐ ตัว

15 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2560
กพด.ส.๙๒/๖๐

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

14 มีนาคม 2560 - 27 มีนาคม 2560
กพด.ส.๙๐/๖๐

การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน ๖๒ ลูก

 

14 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560
กพด.ส.๘๙/๖๐

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๓ เครื่อง

10 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560
กพด.ส.๘๘/๖๐

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ และบางเมือง ๔ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

6 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560
กพด.ส.๘๖/๖๐

การจ้างซ่อมโคมไฟ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร 

 

28 กุมภาพันธ์ 2560 - 13 มีนาคม 2560