กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ร.ร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ ร.ร.ฉัตรทิพย์เทพวิทยา

วันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนรวมมูลค่า ๓๔๕,๐๐๐ บาท

นายสุทธิศักดิ์ฯ ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในการ จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้แนวเขตทางพิเศษฉลองรัช และโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้แนวเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในการนี้ กทพ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน ๒๐ ทุน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ บวรสัญจรตามพระราชดำริ เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนของรางวัลวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียน จำนวน ๑,๒๐๐ คน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่มอบให้แก่โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท และสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา จำนวน ๑๕ ทุน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค่าอุปกรณ์กีฬารวม ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๑๐๐ บาท ชุดกีฬา ๑๐๐ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทีวีจอแบน Smart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว รวมมูลค่า ๕๘,๙๐๐ บาท เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เลื่อยวงเดือน ขนาด ๗ นิ้ว ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รวมมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนของรางวัลวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่มอบให้แก่โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

“กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วนนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมา ๑๓ ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพ การนำสิ่งของและทุนการศึกษามาสนับสนุนแก่โรงเรียนในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ แต่คิดว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.