กขส.จัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ สำหรับผู้บริหาร

SONY DSC

       เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 กขส. ได้จัดให้มีการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540” สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกหรือระดับ 7 ขึ้นไป จำนวนประมาณ 150 คน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 สำนักงาน กทพ. จตุจักร โดยมีนายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการอบรม ในการนี้ได้เรียนเชิญ นางวนิดา สักการโกศลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

Comments are closed.