กขส.ได้จัดใหฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544”

กขส.ได้จัดใหฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544”
          รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. สำหรับพนักงานระดับ 1-6 จำนวนประมาณ 100 คน  ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 กทพ.จตุจักร  ซึ่งได้เรียนเชิญคุณพิทยา  อินทรบันลือ นักการข่าวชำนาญการพิเศษสำนัก 10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

SONY DSC

Comments are closed.