การซื้ออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน ๒๗ ชุด และราวกันชนชนิดลูกกลิ้ง (Rolling Guard Barrier) จำนวน ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง

เลขที่ กจด.ปซ.๕๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.