กทพ. – กองทุน TFFIF แลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๒๐๓ สำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (กลาง) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวประภา ปูรณโชติ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีแลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (RTA) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม ๘๓.๒ กิโลเมตร ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) โดยกองทุนฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการรับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ร้อยละ ๔๕ ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษทั้ง ๒ เส้นทาง เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี นับจากวันที่กองทุนฯ เข้าทำสัญญากับ กทพ.

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.