กทพ. – การบินไทยร่วมลงนามพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ ทศวรรษที่ผ่านมาการทางพิเศษฯ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถให้พนักงานโดยความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระดับประเทศมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการทางพิเศษฯให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นและในวันนี้ก็เช่นกันการทางพิเศษฯจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและให้บริการ

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของทั้งสององค์กรในอนาคตแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการทางพิเศษฯและ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ทั้งนี้ การทางพิเศษฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้จะพัฒนาศักยภาพยกระดับบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น เพื่อการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Comments are closed.