กทพ. ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (บางนา) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา25บาท สำหรับรถทุกประเภทต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กทพ. ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ อาจณรงค์ 1 (บางนา) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 2️⃣5️⃣ บาท
สำหรับรถทุกประเภท ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

       🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขยายระยะเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา สำหรับผู้ใช้ทางพิเศษที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา) 2️⃣5️⃣ บาท สำหรับรถทุกประเภท ซึ่งเป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) ฉบับแก้ไขใหม่ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจากเดิมได้ให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 2️⃣5️⃣ บาทสำหรับรถทุกประเภท ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดการให้ส่วนลดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยอัตราค่าผ่านทางจะลดเหลือ 25 / 50 / 85 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ / รถ 6 – 10 ล้อ / รถมากกว่า 10 ล้อ ตามลำดับ ทั้งนี้ กทพ. ได้ลดค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน

Comments are closed.