กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)

กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)

 

 

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ในเรื่องความโปร่งใส ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นควรขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอให้เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรแทน

แชร์

Comments are closed.