กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนขึ้นใช้ทางพิเศษ โดยเฉพาะการตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนใช้ทางพิเศษ ทั้งนี้จากการรวบรวมสถิติด้านจราจร และช่วยเหลือแก้ไขรถขัดข้อง รถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ พบว่า

– จำนวนรถขัดข้องส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำมันหมด จำนวน ๒,๖๒๘ คัน คิดเป็นร้อยละ ๙

– น้ำแห้ง จำนวน ๑,๘๕๗ คัน คิดเป็นร้อยละ ๖ ซึ่งผู้ใช้รถสามารถที่จะป้องกันได้ จากการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำออกมาใช้งาน

– เครื่องยนต์ระบบไฟขัดข้องจำวน ๑๓,๖๕๑ คัน คิดเป็นร้อยละ ๔๖

– รถยางแตกจำนวน ๘,๙๑๒ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖
สรุปจำนวนรถที่เกิดการขัดข้องบนทางพิเศษ เฉลี่ยวันละ ๘๓.๓ และเฉลี่ยเดือนละ ๒,๕๓๓.๒๐ ส่วนจำนวนอุบัติเหตุจะ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็ว เปลี่ยนช่องทางกะทันหันและยางแตก
จะเห็นได้ว่ารถขัดข้องและเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษและเกิดความสูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนใช้ทางพิเศษในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด เป็นจำนวนมาก กทพ.จึงขอความร่วมมือผู้ที่ใช้ทางพิเศษนำรถเข้าตรวจสภาพเครื่องยนต์ ยางรถยนต์ ระดับน้ำ น้ำมัน ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันรถขัดข้องและเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะไว้ตรวจตรา คอยช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.