กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ เตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทาง หรือเปลี่ยนมาใช้บริการบัตรอัตโนมัติ Easy Pass แทนการชำระด้วย เงินสด เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

จากสาเหตุที่ทำให้รถติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องจากที่ผู้ใช้บริการชำระด้วยธนบัตรที่มีมูลค่าสูง อาทิ ธนบัตร ๑๐๐, ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท จึงทำให้พนักงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการทอนเงิน และรองลงมาคือรถที่ไม่มีบัตร Easy Pass เข้าไปใช้บริการในช่องบัตร Easy Pass ส่วนที่เหลือเกิดจากสาเหตุการขับรถเบียดช่องทางก่อนเข้าช่องเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ

กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ที่ใช้ทางพิเศษโปรดเตรียมเงินค่าผ่านทางให้พอดีกับค่าผ่านทางพิเศษล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่จะขึ้นใช้บริการทางพิเศษ หรือปรับมาใช้บริการบัตร Easy Pass ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการเก็บค่าผ่านทางพิเศษลดลง และสามารถทำให้ระบายการจราจรให้รถขึ้นทางพิเศษได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและขอเสนอให้ผู้ที่ใช้ทางพิเศษมาใช้บัตร Easy Pass เพราะนอกจากจะได้รับความสะดวกมากขึ้นแล้วยังสามารถเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ได้อีกหนทางหนึ่งด้วย

แชร์

Comments are closed.